+31 6 51 02 88 67

Niet elke interdimensionaal portaal is geschikt voor Re-ascension. Dat wil zeggen dat niet elk portaal automatisch leidt naar de Hogere dimensies. Wees je hiervan bewust.
Sommige portalen leiden naar een soort van energetisch labyrint (doolhof) waarin de ziel zelf geen uitweg kan vinden en in zo’n labyrint vast blijft zitten. Het cumuleert lage frequenties van angst en wanhoop en creëert een vicieuze cirkel, waar de ziel zelfstandig vaak niet uit kan komen.

De Re-ascension portalen die nu open zijn, kunnen jullie niet waarnemen vanuit de 3D-perceptie van de werkelijkheid. Dat is hoe ze op natuurlijke wijze beveiligd zijn.
Naarmate jullie frequenties hoger worden ontstaat een match in trillingsfrequenties met zo’n portaal en die wordt dan voor jullie zichtbaar. Je weet dan ook precies wat je moet doen om erdoorheen te gaan.
Want het verschuiven in frequenties betekent dat je naar een andere versie van jezelf verschuift die deze kennis al heeft. Deze kennis van interdimensionale portalen behoort tot een kennis van de verheven versie van jezelf.

Wil je hier meer over lezen? Bestel dan het e-book: Het handboek dat je bij je geboorte niet meekreeg.