+31 6 51 02 88 67

Informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die Taïra Seifaddini aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd niet actueel, onvolledig of onjuist is.

Taïra Seifaddini kan er niet voor instaan dat de informatie op www.taïraseifaddini.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Intellectueel en auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken (foto’s, illustraties, teksten en/of logo’s) of andere in deze website opgeslagen informatie downloaden, kopiëren, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Taïra Seifaddini. Uitzondering hierop is het downloaden en/of printen van informatie voor persoonlijk (NIET commercieel) gebruik.

De foto’s zijn deels uit eigen bezit, deels beeld van derden. In geval van gebruik van beelden van derden heeft Taïra Seifaddini toestemming voor gebruik. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat een foto van u is gebruikt, terwijl we hiervoor geen toestemming hebben, vragen wij u dit per mail of per post aan te geven. We zullen de foto dan direct verwijderen.

Copyright

© Copyright 2018 Taïra Seifadinni, Broerenstraat 39-21, 6811 EB Arnhem

 

Wijzigingen

De informatie op www.taïraseifaddini.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Aansprakelijkheid

Taïra Seifaddini sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.tairaseifaddini.com en/of het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.tairaseifaddini.com te kunnen raadplegen.

 

Recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing.