+31 6 51 02 88 67

Algemene Voorwaarden Taira Seifaddini – channeling, healing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Taira Seifaddini, waaronder channeling en healing, transformatie van energetisch matrix van objecten, trainingen en seminars.

Met het aangaan van alle bovengenoemde diensten van Taira Seifaddini gaat u akkoord met
onderstaande voorwaarden.

Waar in de tekst sessie c.q. consult staan vermeld, geldt dit tevens voor alle boven
genoemde activiteiten c.q. diensten van Taira Seifaddini. 

 

1. De consult/sessie vinden plaats alleen op afspraak.
2. De actuele kosten voor een consult/sessie staan vermeld op www.tairaseifaddini.com.
3. Betaling vindt plaats op rekening. De factuur ontvangt u per e-mail na elke consult. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4. Een afspraak kunt u binnen 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak, houd ik me het recht voor de kosten van het consult in rekening te brengen.
5. Bij niet tijdige betaling staat het mij vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle bijkomende kosten, zowel rechtelijke als buitenrechtelijke, ten laste van de klant.
6. De diensten die ik geef binnen mijn werkzaamheden, zijn bedoeld om mijn klanten te steunen in hun persoonlijke evolutieproces. Ik zal u naar beste inzichten en vermogen begeleiden.
7. Ik zal u nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij reguliere arts. Bij de healing wordt geen diagnose gesteld. Bij healing spreek ik niet over behandeling zoals in traditionele zin bedoeld wordt in de gezondheidssector maar in plaats daarvan noem ik het een consult of een sessie.
8.  Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.
9. U gaat het traject in op basis van vrije wil en u kunt het traject op elk door u gewenst moment stoppen.
10. Alles wat besproken is binnen de sessie blijft vertrouwelijk.