+31 6 51 02 88 67

Het menselijk bewustzijn is al eeuwen lang zodanig gemanipuleerd dat jullie je eigen natuurlijke trillingsfrequenties niet meer kunnen herkennen en daarom niet kunnen onderscheiden van trillingen die onnatuurlijk voor jullie zijn.

Wanneer je je bewust bent van je eigen energetische vingerafdruk kun je onmiddellijk trillingsfrequenties die niet met jou in alignement zijn opsporen. Wanneer je verankerd bent in jouw natuurlijke trillingsfrequenties sta je automatisch buiten invloed van het energetische manipulatiespel.

Elke ervaring van geweld en agressie is in eerste instantie een energetische ervaring. Energetische agressie beïnvloedt jou sterker dan een fysiek trauma. Wat wij energetische agressie noemen is een dissonantie in jouw frequentieveld. Dissonantie in jouw frequentieveld is gemakkelijk te manifesteren zonder een directe fysieke geweldpleging.

Wanneer je via tv, radio of internet informatie krijgt, krijg je het letterlijk binnen in je eigen energieveld. Alle informatie is een gecodeerde trillingsfrequentie. Wanneer deze niet resoneren met de trillingsfrequenties van jouw natuurlijke zelf brengen ze disbalans, dissonantie in jouw energieveld.De aanhoudende disbalans van het energieveld is de oorzaak van veel psychosomatische en somatische ziektes en psychische problemen op jullie planeet.

Jij bent in eerste instantie een op specifieke trillingsfrequenties resonerend energieveld. Je kunt door frequenties beïnvloed worden zowel in positieve als in negatieve zin.
Wees je hier bewust van.

Wil je hier meer over lezen? Bestel dan het e-book: Het handboek dat je bij je geboorte niet meekreeg.