+31 6 51 02 88 67

Merkaba is een energetische matrix, de oorspronkelijke blauwdruk van Adam Kadmon, een mens met twaalf DNAstrengen.
Merkaba is een energetische matrix van jouw Divine Light Body. Het is een symbool van eenheid van Spirit en materie, van divine masculine en divine feminine aspecten van het bewustzijn die volledig in evenwicht en harmonie met elkaar zijn.

Het is een symbool – Egg of Life. Dat is een manifestatie van de eerste deling van de cel tot acht cellen( 1, 2, 4, 8, 16 en zo verder). Het vormt Stertetrahedron – een Merkaba matrix die bij elke vorm van levende bewustzijn in de fysieke vorm (plantenrijk, dierenrijk, mensheid, kristalen, energievormen ) bestaat en dezelfde is.
Deze acht cellen hebben trillingsfrequenties van het oorspronkelijk ontwerp, gesproken met betrekking tot het menselijk ras. Deze cellen zijn ook de dragers van de oorspronkelijke blauwdruk van Adam Kadmon. Alle cellen in jouw lichaam kunnen gemuteerd zijn, behalve deze acht cellen. Ze blijven intact vanaf moment van jouw conceptie tot het moment dat jij deze drie dimensionale werkelijkheid verlaat.
Deze 8 cellen vormen de basis van jouw wezen en staan buiten de invloed van jouw karma, van jouw incarnaties en jouw persoonlijke evolutie.

Wil je hier meer over lezen? Bestel dan het e-book: Het handboek dat je bij je geboorte niet meekreeg.