+31 6 51 02 88 67

5 Daagse training: Authenticiteit, een sleutel tot succes

Authenticity is being in resonance with who you realy are

Authentiek zijn is ‘the way to be’!

Klinkt goed, maar wanneer ben je nu echt authentiek?

Je bent authentiek wanneer wat je voelt, wat je denkt, wat je zegt en hoe je handelt op één lijn staat. Kortom, wanneer je in alignment bent met wie je van binnen echt bent, de verheven versie van jezelf.

Waarom is het vooral nu zo noodzakelijk om authentiek te zijn?
• De trillingsfrequenties op ons planeet worden steeds hoger. Hoe uit zich dat?
• Mensen zijn meer sensitief voor energieën van anderen;
• Door deze sensitiviteit kunnen ze anderen als het ware ‘lezen’;
• De intuïtie van de mensen wordt sterker;
• Hierdoor kunnen mensen gemakkelijk voelen wanneer iemand de waarheid spreekt;
• Mensen worden steeds bewuster van elkaar. De integriteit van de persoon is voelbaar over en weer.

Kortom, wanneer je niet authentiek bent, is het voor de ander zichtbaar, voelbaar en herkenbaar. Je kunt niet meer schuilen achter een masker of je imago. Het schuilen achter een masker beïnvloedt uiteindelijk:

Jouw privéleven

 Als je niet authentiek bent, kunnen anderen niet op jouw vertrouwen. Een gebrek aan betrouwbaarheid hindert het opbouwen van gezonde en intieme relaties met je naasten.

Jouw Zakelijk Leven

Zakelijk succes bereik je wanneer je in coherentie bent met je hart. Alles stroomt dan moeiteloos en bijna vanzelf, in flow.

Voor zelfstandige ondernemers is authenticiteit essentieel als ze duurzame en betrouwbare relaties willen opbouwen met klanten, collega’s en zakenpartners. Mensen voelen of je echt bent, en ze willen geen zaken doen met iemand die als onbetrouwbaar wordt ervaren. 

Jouw Gezondheid

Niet-authentiek zijn heeft de grootste impact op je gezondheid. Het brengt je uit balans en door een gebrek aan zelfvertrouwen leef je in een overlevingsmodus, wat leidt tot verhoogde stresshormonen, een verzwakt immuunsysteem en het risico op burn-out.
In balans zijn komt wanneer je authentiek bent, waardoor het zelfregulerende mechanisme dat alle systemen in je lichaam ondersteunt optimaal werkt.

Jouw Manifestatievermogen

Het wordt aanzienlijk moeilijker om te manifesteren wat je wilt als je niet authentiek bent. Op dat moment ben je niet in ‘alignment’ met wie je werkelijk bent en wat je echt wilt. 

Jouw Evolutie

Jouw authentieke zelf heeft unieke trillingsfrequenties, jouw energetische handtekening. Door deze unieke energetische blauwdruk herkent het Universum jou en resoneert het met je mee. Pas dan voel je je gesteund, geliefd en gedragen in de armen van Al wat is. 

Waar richten we ons op tijdens de 5-daagse training?

Gedurende deze training pakken we jouw angsten, blokkades, weerstanden en ‘escape technieken’ aan die je gevangen houden in een niet-authentieke versie van jezelf. We werken aan het transformeren en in evenwicht brengen van zowel de masculiene als feminiene aspecten van jouw bewustzijn. Deze balans is essentieel om jouw authentieke zelf te kunnen zijn.

Waarom is dat belangrijk?

In een ideale situatie werken jouw masculiene en feminiene aspecten harmonieus samen als één geheel. Bij velen zijn ze echter in conflict of uit balans, waarbij één aspect de overhand heeft. Dit maakt het moeilijk om authentiek te zijn.

Elke deelnemer gaat zowel individueel als in groepsverband aan de slag met zijn of haar eigen transformatieproces rondom het thema ‘authenticiteit’. Mijn doel is dat je na deze training jouw authentieke zelf erkent en eert als jouw ware identiteit.

Het enige wat het Universum van je vraagt, is om volledig jezelf te zijn. Op die manier val je perfect op je plek in de divine puzzel van het Universum.

Wil je deze training volgen? Neem dan contact met me op. Dan overleggen we samen of deze training geschikt is voor je.

Praktische informatie

Deze informatie volgt zo snel mogelijk.